A DOUA SCRISOARE INFORMATIVĂ

A 9a Conferință Internațională 

Mathematics & IT: Research and Education 

MITRE-2023 

 

26 – 29 iunie, 2023, Chișinău, Republica Moldova 

https://mitre.usm.md/ 

A DOUA SCRISOARE INFORMATIVĂ

Conferințele MITRE oferă specialiștilor platformă pentru discuția diferitelor aspecte ale integrării cercetării și educației în matematică și informatică. În mod tradițional, discuțiile sunt axate pe rezultatele științifice, pe pregătirea avansată a specialiștilor de înaltă calificare în domeniile menționate în funcție de nevoile reale ale economiei, pe modalitățile de implicare a tinerelor talente în cercetare. Este încurajată participarea tinerilor cercetători. 

Conferința MITRE din 2023 va fi la a 9-a ediție 

 

SECȚII 

 

  1. 1. Algebră, geometrie și topologie 

  1. 2. Analiză matematică, ecuații diferențiale și sisteme dinamice 

  1. 3. Matematică aplicată 

  1. 4. Informatică și tehnologii informaționale 

  1. 5. Didactica matematicii și informaticii 

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC 

 

Secția 1. Algebră, geometrie și topologie: Parascovia Sârbu, Alexei Caşu, Gheorghe Ciocanu, Elena Cojuhari, Liubomir Chiriac, Florin Damian, Vladimir Izbaș, Alexandru Lungu, Valeriu Popa, Victor Shcherbacov. 

Secția 2. Analiză matematică, ecuații diferențiale și sisteme dinamice: Andrei Perjan, David Ceban, Dumitru Cozma, Vasile Glavan, Valeriu Guţu, Vasile Neagu, Mihail Popa, Galina Rusu, Alexandru Șubă, Nicolae Vulpe. 

Secția 3. Matematică aplicată: Boris Hâncu, Anatol Godonoagă, Dumitru Lozovanu, Vladimir Paţiuc, Anatol Prisăcaru, Galina Rîbacova, Alexandra Tkacenko. 

Secția 4. Informatică și tehnologii informaționale: Titu Capcelea, Vsevolod Arnaut, Gheorghe Căpăţână, Dumitru Ciorbă, Constantin Ciubotaru, Svetlana Cojocaru, Constantin Gaindric, Mircea Petic, Valeriu Ungureanu, Inga Țițchiev. 

Secția 5. Didactica matematicii și informaticii: Lilia Solovei, Petru Efros, Ion Goian, Maria Marin, Andrei Poştaru, Marcel Teleucă, Ion Valuţă. 

COMITETUL DE ORGANIZARE 

 

Valeriu Ungureanu (președinte), Vsevolod Arnaut, Andrei Braicov, Mariana Butnaru, Radu Buzatu, Elena Calmâş, Maria Capcelea, Titu Capcelea, Sergiu Corlat, Mihail Croitor, Florin Damian, Viorel Grigorcea, Valeriu Guţu, Boris Hâncu, Maria Marin, Ludmila Novac, Tatiana Pașa, Mircea Petic, Natalia Pleșca, Galina Rîbacova,  Parascovia Sârbu, Lilia Solovei, Galina Sprîncean, Greta Sturza, Alexandra Tkacenko. 

NOTA BENE

Limbile de comunicare: engleza pentru secțiile 1-4, engleza și româna pentru secția 5. 

Doritorii de a participa la Conferința MITRE-2023 sunt rugați să completeze formularul de înscriere https://forms.office.com/r/WgWcjCkz5j până la 10 iunie 2023. 

Doritorii de a prezenta o comunicare în Secțiile 1-4 sunt rugați să expedieze rezumatul comunicării (în volum de până la 1 pagină A5, în limba engleza, LaTeX2e, cu extensiunile .tex și .pdf în condițiile specificate în continuare) pe adresa mitre@usm.md până la 10 iunie 2023. Rezumatul pentru Secția 5 poate fi scris în limba engleză sau română. 

Autorii comunicărilor acceptate la conferință vor fi informați până la 15 iunie 2023 și vor fi rugați să confirme prezentarea comunicării în cadrul conferinței.  

Va fi posibilă și prezentarea comunicării în regim on-line. 

Va fi publicat Volumul cu rezumate. 

Taxa de înregistrare este 200 MDL, inclusiv pentru persoanele însoțitoare, acoperind parțial cheltuielile ce țin de materialele conferinței și pauzele de cafea. Taxa va fi achitată la sosire. 

Cazarea și masa pentru participanți și persoanele însoțitoare vor fi în responsabilitatea participanților. Persoanele care solicită cazarea în căminele universitare, vor menționa acest lucru în Formularul de înregistrare 

DATE IMPORTANTE ȘI TERMENELE LIMITĂ 

June 10, 2023            –          Înscrierea (completarea formei de înregistrare)
June 10, 2023            –           Expedierea rezumatului
June 15, 2023            –           Notificarea acceptării
June 20, 2023            –         Programul
June 25, 2023            –          Sosirea
June 26-28, 2023     –           Zilele conferinței
June 29, 2023            –          Plecarea

CONTACTE

Web:      https://mitre.usm.md/
E-mail:   mitre@usm.md

Adresa  Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică și Informatică, 

                str. Alexe Mateevici, nr. 60, Chișinău, MD-2009, Republica Moldova